Barnabáš sa dotkol neba (1999)

Tridsaťpäť reportáží – príbehov výnimočných ľudí, koničkárov, úspešných aj menej úspešných vynálezcov.

J. Kollár: „Aj napriek tomu, že človek je jediný tvor na svete, ktorý je a pije aj vtedy, keď nemusí, má v sebe obrovskú silu postaviť sa zoči-voči osudu. Výnimoční ľudia, úspešní aj menej úspešní vynálezcovia, o ktorých píšem vo svojej knižke, to dobre vedia. Vďaka tomu sa dotkli svojho vysnívaného neba a dokázali zvíťaziť aj nad nepriazňou osudu. Často načreli na dno svojich síl, odkiaľ vyniesli na povrch perlu, ktorú nie je možné nájsť na zemi, ani v oblakoch. Tá perla jen ich nekonečná viera v spojení s tou „tichohlasnou“ vnútornou radosťou, ktorú potrebuje svet ako soľ, aby mohol dýchať.“